1. حمیدرضا مساح , رضا ایزدی نجف آبادی , فریدون عباسی دوانی , شبیه سازی دینامیک ابر حباب , مکانیک سیالات و آیرودینامیک , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۵۳-۶۳